Usługi Inwestycyjne Nadzory Budowlane

Kosztorysowanie

Nadzory:

Nadzorowaniem różnych inwestycji i remontów zajmuję się od chwili zdobycia uprawnień budowlanych w 2000 roku. W ostatnich latach nadzorowałem domy jednorodzinne w technologii tradycyjnej, z bala drewnianego oraz szkieletu drewnianego. Ponadto wielokrotnie nadzorowałem budowę hal przemysłowych, budynków socjalnych, sklepów i lokali gastronomicznych. Pracując jako inspektor nadzoru nadzorowałem docieplanie budynków wielorodzinnych, remonty dachów w różnych technologiach.

Kosztorysowanie:

Kosztorysowaniem zajmuję się już od 2005 roku. Zapoznałem się ze wszystkimi tajnikami, przepisów. Wykonuję wszelkie rodzaje kosztorysów (Inwestorskie, nakładcze, ofertowe, powykonawcze, uproszczone np. do banku itp.) Oferuję Państwu szeroki zakres usług związanych ze sporządzaniem kosztorysów i wycen prac budowlanych: Sporządzanie kosztorysów inwestorskich i wykonawczych na potrzeby uzyskania kredytu bankowego, Sporządzanie dokumentacji przetargowej - kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje istotnych warunków zamówienia, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Rozliczanie robót dodatkowych. Gwarantuję fachowość i profesjonalność obsługi inwestycji oraz anonimowość.